Darček mesiaca
Postup pri rozšírení predmetu podnikania s.r.o. v roku 2017

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.10.2017 - DPH (registrácia)

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 18.10.2017
 1 USD1,18 EUR (-0)
 1 GBP0,89 EUR (+0,01)
 1 PLN4,23 EUR (-0)
 1 CZK25,73 EUR (-0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Komentár k ZDP § 19 - Daňové výdavkyGarancia

17.10.2017, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová § 19 (1) Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis,  83 ) preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon okrem ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Fúzie obchodných spoločností podľa novely Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.1.2018

16.10.2017, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda Slovenskej republiky schválila novelu Obchodného zákonníka. Vláda Slovenskej republiky schválila novelu Obchodného zákonníka. Úprava rieši hlavne okrem iného aj nepoctivé fúzie obchodných spoločností, kladie vyššiu zodpovednosť na ...
viac

Právna úprava zmluvy o nájme nebytových priestorovGarancia

12.10.2017, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Nájom vzniká zmluvou (zmluvou o nájme/nájomnou zmluvou - ďalej len nájomná zmluva) uzavretou medzi prenajímateľom a nájomcom. Prenajímateľ takou zmluvou prenecháva za odplatu nájomcovi vec (hnuteľnú i nehnuteľnú) ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov - iný účelGarancia

12.10.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov - iný účel .................................obchodné meno, sídlo , meno priezvisko miesto podnikania ......................... (adresa miesta podnikania, alebo sídla nájomcu) V........................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zlúčenie spoločností z pohľadu procesov verejného obstarávania

11.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obchodná spoločnosť je jediným spoločníkom (majetková účasť 100%) inej obchodnej spoločnosti, pričom z ekonomických dôvodov uvedené spoločnosti plánujú svoje zlúčenie. Obchodná spoločnosť je jediným spoločníkom (majetková účasť 100%) inej obchodnej spoločnosti, ...
viac

Komentár k ZDP § 16 - Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťouGarancia

10.10.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 16 (1) Príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem a) z činností vykonávaných prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne, b) zo závislej činnosti vykonávanej na území Slovenskej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Podpora mikro, malých a stredných podnikov v menej rozvinutých okresoch

9.10.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 12. septembra 2017 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ...
viac

Pri platbách zo zahraničia je dôležitý správny IBAN a SWIFT kód

6.10.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pri platení poistného zo zahraničia je potrebné okrem správneho variabilného symbolu a špecifického symbolu uvádzať aj správny IBAN a SWIFT kód (BIC). Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pri platení poistného zo zahraničia je ...
viac

Nadobúdanie vlastníckeho práva k hnuteľným a nehnuteľným veciam z pohľadu zákona o ochrane spotrebiteľaGarancia

5.10.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem spotrebiteľ sa do nášho právneho poriadku dostal na základe prevzatia smernice EÚ č. 85/577/EHS, upravujúcej problematiku spotrebiteľských zmlúv uzavretých mimo obchodných priestorov dodávateľa, a smernice EÚ č. 93/13/EHS o  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Platby v hotovosti

4.10.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1.1.2013 platí zákon o obmedzení platieb v hotovosti (ZOPH), ktorý upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti a podľa ktorého sa zakazuje platba v hotovosti. S účinnosťou od 1.1.2013 platí zákon č. 394/ ...
viac
Najčítanejšie

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

13.2.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?Archív

31.3.2017, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer
O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré určené vonkajšie vplyvy podmieňujú, sa musí zhotoviť písomný protokol. Protokol musí byť stručný, jednoznačný a musí z neho vyplývať zodpovednosť organizácie a osôb, ktoré vonkajšie vplyvy ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor pozvánky na rokovanie valného zhromaždeniaGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na rokovanie valného zhromaždenia Vážený pán Meno, priezvisko.............................. Bytom: ............................................ Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia ...
viac

Účtovanie rezervného fonduGarancia

31.3.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivan BUlánek; Ing. Ján Mintál Právna úprava tvorby rezervného fondu  pre spoločnosti, ktoré vytvárajú základné imanie, je riešená  v nasledovných ustanoveniach Obchodného zákonníka: § 67  zákona, ktorý upravuje všeobecné podmienky pre ...
viac
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 240/2017 Z.z. novela zák. č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 241/2017 Z.z. novela zák. č. 285/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 242/2017 Z.z. novela zák. č. 435/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 244/2017 Z.z. novela zák. č. 150/2013 Z. z. a č. 17/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 245/2017 Z.z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018 (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 246/2017 Z.z. (vyšlo dňa: 13.10.2017 v čiastke č. 104)
  • 247/2017 Z.z. (vyšlo dňa: 13.10.2017 v čiastke č. 104)
  • 248/2017 Z.z. (vyšlo dňa: 17.10.2017 v čiastke č. 105)
  • 249/2017 Z.z. (vyšlo dňa: 17.10.2017 v čiastke č. 105)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
8.12.2017, Žilina
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
13.11.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Zorientujte sa v problematike zmeniek. Skúsený odborník na zmenkové právo Vás oboznámi s vlastnosťami cenných papierov, náležitosťami a splatnosťou zmeniek, so zmenkovým postihom, avalom zmenky, či s námietky voči plateniu zmenky... Prihláška tu!
25.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
27.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy. Prihláška tu!
22.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková, Ing. Eva Zachová
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
27.10.2017, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Vyhnite sa chybám v reklamačnom procese! Prihláška tu!
7.12.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Vyhnite sa sankciám! Oboznámte sa s potrebnými administratívnymi postupmi v rámci pracovno-právnych vzťahov (nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, dodržiavanie náležitostí Zákonníka práce... Prihláška tu!
14.11.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
14.11.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné pre rok 2017 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
7.11.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: