PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.5.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.5.2017
 1 USD1,12 EUR (-0)
 1 GBP0,86 EUR (+0,01)
 1 PLN4,2 EUR (+0,01)
 1 CZK26,48 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vzor spoločenskej zmluvy o založení komanditnej spoločnostiGarancia

23.5.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor SPOLOČENSKÁ ZMLUVA O ZALOŽENÍ KOMANDITNEJ SPOLOČNOSTI uzatvorená v súlade s ust. § 94 zákona č. 513/1991 Z.z. , Obchodný zákonník ( ObchZ ), v znení neskorších predpisov   medzi Meno a priezvisko, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Novela Civilného sporového poriadku s účinnosťou od 1. 5. 2017

23.5.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
ZÁKON č. 87/2017 Z. z. z 28. marca 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. ZÁKON č. 87/2017 Z. z. z 28. marca 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. Zákon č. 160/2015 Z. ...
viac

Daň z pridanej hodnotyGarancia

22.5.2017, Ing. Júlia Kasalová, Csc., Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Júlia Kasalová, Csc.; Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc.; Ing. Ján Mintál Daň z pridanej hodnoty je nepriamou daňou, ktorej podlieha konečná spotreba. Daňovník, ako konečný spotrebiteľ, ju hradí pri kúpe tovaru alebo služby. Od daňovníkov ju vyberá a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015 | 2014

Novela zákona o obchodnom registri s účinnosťou od 15. 6. 2017

22.5.2017, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona Obchodnom registri bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016 a vecne vychádza z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktoré tým napĺňa. Návrh zákona č. 350/ ...
viac

Komentár k ZP § 59 Skončenie pracovného pomeruGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 59 (1) Pracovný pomer možno skončiť: a)  dohodou, b)  výpoveďou, c)  okamžitým skončením, d)  skončením v skúšobnej dobe. § 59 Skončenie pracovného pomeru K ods. 1: V  § 59 ods. 1  sa upravujú  spôsoby  skončenia pracovného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 73 Hromadné prepúšťanieGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 73 Hromadné prepúšťanie (1) O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 94 Dni pracovného pokojaGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dni pracovného pokoja § 94 (1) Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni, a sviatky. K ods. 1: [ Dni pracovného pokoja ] Dni pracovného pokoja  sú: I. dni, na ktoré pripadá ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 250 Ochrana členov osobitného vyjednávacieho orgánu, členov európskej zamestnaneckej rady a zástupcov zamestnancov zabezpečujúcich iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimiGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 250 Ochrana členov osobitného vyjednávacieho orgánu, členov európskej zamestnaneckej rady a zástupcov zamestnancov zabezpečujúcich iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi (1) Na členov osobitného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 5 Právne vzťahy s cudzím prvkom, dočasné vysielanieGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 5 (1) Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami vykonávajúcimi prácu na území Slovenskej republiky a zahraničným zamestnávateľom, ako aj medzi cudzincami a osobami bez štátnej príslušnosti pracujúcimi na území Slovenskej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Normovanie práceGarancia

16.5.2017, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miroslav Mačuha; Marta Weberová Zamestnávateľ môže uplatňovať  normy spotreby práce . Predpoklady na uplatnenie noriem spotreby práce (napr. objektívne merania, technické predpoklady, organizačné zabezpečenie) musia byť vytvorené pred začatím práce. Pri ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Účtovanie rezervného fonduGarancia

31.3.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivan BUlánek; Ing. Ján Mintál Právna úprava tvorby rezervného fondu  pre spoločnosti, ktoré vytvárajú základné imanie, je riešená  v nasledovných ustanoveniach Obchodného zákonníka: § 67  zákona, ktorý upravuje všeobecné podmienky pre ...
viac
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy o postúpení pohľadávkyGarancia

28.10.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Zmluva o postúpení pohľadávky uzavretá v zmysle ustanovenia § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Postupcom: Meno a priezvisko: ....................................................... Bydlisko: ........ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnostiGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti Meno, priezvisko, bytom, ............. POZVÁNKA na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti TETA, s. r. o., IČO: 33 333 333 Valné zhromaždenie sa bude ...
viac

Daňové výdavky a odpis pohľadávok v roku 2016Archív

2.7.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
K 31. 12. 2015 evidujeme v účtovníctve nasledovné pohľadávky: 1. Pohľadávky splatné v roku 2011 voči firme, ktorá bola dňa 23. 04. 2016 súdom zrušená a dňa 05. 05. 2016 bola vymazaná z obchodného registra /EX OFFO výmaz/. Tieto pohľadávky neboli vymáhané ...
viac

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 82/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 85/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 86/2017 Z.z. novela zák. č. 571/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 92/2017 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2017 v čiastke č. 45)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 97/2017 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
  • 106/2017 Z.z. novela op. č. 690/2004 Z.z. (vyšlo dňa: 11.5.2017 v čiastke č. 51)
  • 110/2017 Z.z. novela vyhl. č. 406/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 23.5.2017 v čiastke č. 53)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
18.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
18.7.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Zorientujte sa v problematike zmeniek. Skúsený odborník na zmenkové právo Vás oboznámi s vlastnosťami cenných papierov, náležitosťami a splatnosťou zmeniek, so zmenkovým postihom, avalom zmenky, či s námietky voči plateniu zmenky... Prihláška tu!
16.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
12.7.2017, Žilina
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy. Prihláška tu!
6.6.2017, Žilina
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
13.6.2017, Žilina
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Vyhnite sa chybám v reklamačnom procese! Prihláška tu!
19.6.2017, Žilina
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Vyhnite sa sankciám! Oboznámte sa s potrebnými administratívnymi postupmi v rámci pracovno-právnych vzťahov (nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, dodržiavanie náležitostí Zákonníka práce... Prihláška tu!
27.6.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
7.6.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
23.8.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: