Darček mesiaca
Zrušenie s.r.o. s likvidáciou v roku 2017

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.6.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 26.6.2017
 1 USD1,12 EUR (+0,01)
 1 GBP0,88 EUR (-0)
 1 PLN4,23 EUR (-0)
 1 CZK26,3 EUR (+0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyGarancia

23.6.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzavretá podľa § 289 ObchZ medzi Budúcim predávajúcim: Obchodné meno: ........................................................ (napríklad predávajúcim)   Sídlo: ........................ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vyplatenie podielu na zisku medzi dvoch spoločníkov

21.6.2017, JUDr. Zuzana Nevolná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť SRO ma dvoch spoločníkov, jeden ma 60 % a druhy 40 % podielu na základnom imaní spoločnosti. Spoločník, ktorý ma 60% podielu sa rozhodol, že zisk spoločnosti za rok 2016 nebude rozdeľovať a nechá ho ako nerozdelený. Spoločnosť ...
viac

Spotreba PHLGarancia

20.6.2017, Ing. Antónia Parajková, Ing. Andrea Marušincová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Antónia Parajková; Ing. Andrea Marušincová; Ing. Ján Mintál V súvislosti s prevádzkou automobilu na podnikateľské činnosti vznikajú podnikateľom rôzne výdavky, predovšetkým výdavky na spotrebované pohonné látky (ďalej len „PHL"). Podnikateľom, platiteľom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Daň z motorových vozidielGarancia

20.6.2017, Ing. Antónia Parajková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Antónia Parajková; Ing. Ján Mintál Predmet dane Daň z motorových vozidiel je predmetom úpravy zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o dani z motorových vozidiel"). Predmetom dane z  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Dokumentácia zo školeníGarancia

20.6.2017, JUDr. Jozef Lukajka, PhD., bezpečnostný technik, právnik v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinné oboznamovania a školenia zamestnancov Zamestnávateľ je v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ...
viac

Zmluvne upravená odmena pre člena dozornej rady

19.6.2017, JUDr. Zuzana Nevolná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Člen dozornej rady má od 15.6. schválenú ročnú odmenu za výkon funkcie. Ako ju správne do zmluvy o výkone funkcie naformulovať, ak výplata by bola dvakrát ročne? Člen dozornej rady má od 15.6. schválenú ročnú odmenu za výkon funkcie. Ako ...
viac

Právna úprava zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyGarancia

16.6.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právnu úpravu uzavretia zmluvy o budúcej zmluve obsahuje § 289 ObchZ . Touto zmluvou si zabezpečujú zmluvné strany záväzok v budúcnosti uzavrieť zmluvu, ktorú z rozličných dôvodov nevedia uzavrieť v súčasnom období (napríklad ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Spotreba PHL, PríkladyGarancia

12.6.2017, Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vladimír Bartoš; Ing. Ján Mintál Pri odpočítaní DPH z pohonných látok (ďalej len: „PHL") sa postupuje z ustanovení § 49 ZDPH a § 51 ZDPH , pričom platiteľ dane je povinný zohľadniť možnosť odpočítania dane v závislosti od: rozsahu používania automobilu na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Príprava vzdelávaniaGarancia

12.6.2017, JUDr. Jozef Lukajka, PhD., bezpečnostný technik, právnik v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Osoba, ktorá vykonáva vzdelávanie u zamestnávateľa, je v zmysle právnych predpisov okrem iného povinná dodržať obsah a spôsob vzdelávania podľa § 7 ods. 5 zákona č. ...
viac

Právna úprava zmluvy o nájme bytových priestorovGarancia

9.6.2017, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právne predpisy Slovenskej republiky neupravujú pojem „ bytové priestory". Na účely tejto príručky pri používaní tohto pojmu je opodstatnené vychádzať zo zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Účtovanie rezervného fonduGarancia

31.3.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivan BUlánek; Ing. Ján Mintál Právna úprava tvorby rezervného fondu  pre spoločnosti, ktoré vytvárajú základné imanie, je riešená  v nasledovných ustanoveniach Obchodného zákonníka: § 67  zákona, ktorý upravuje všeobecné podmienky pre ...
viac
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy o postúpení pohľadávkyGarancia

28.10.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Zmluva o postúpení pohľadávky uzavretá v zmysle ustanovenia § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Postupcom: Meno a priezvisko: ....................................................... Bydlisko: ........ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnostiGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti Meno, priezvisko, bytom, ............. POZVÁNKA na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti TETA, s. r. o., IČO: 33 333 333 Valné zhromaždenie sa bude ...
viac

Daňové výdavky a odpis pohľadávok v roku 2016Archív

2.7.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
K 31. 12. 2015 evidujeme v účtovníctve nasledovné pohľadávky: 1. Pohľadávky splatné v roku 2011 voči firme, ktorá bola dňa 23. 04. 2016 súdom zrušená a dňa 05. 05. 2016 bola vymazaná z obchodného registra /EX OFFO výmaz/. Tieto pohľadávky neboli vymáhané ...
viac

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 137/2017 Z.z. novela zák. č. 460/1992 Zb. (vyšlo dňa: 1.6.2017 v čiastke č. 59)
  • 141/2017 Z.z. novela zák. č. 530/2003 Z. z. a č. 71/1992 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 142/2017 Z.z. novela zák. č. 24/2006 Z. z. a č. 51/1988 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 143/2017 Z.z. novela zák. č. 378/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 146/2017 Z.z. novela zák. č. 526/2010 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 150/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 151/2017 Z.z. novela zák. č. 149/1995 Z. z. a č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 152/2017 Z.z. novela zák. č. 385/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 9.6.2017 v čiastke č. 63)
  • 153/2017 Z.z. novela zák. č. 330/1991 Zb. (vyšlo dňa: 9.6.2017 v čiastke č. 63)
  • 157/2017 Z.z. o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 14.6.2017 v čiastke č. 65)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
18.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
18.7.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Zorientujte sa v problematike zmeniek. Skúsený odborník na zmenkové právo Vás oboznámi s vlastnosťami cenných papierov, náležitosťami a splatnosťou zmeniek, so zmenkovým postihom, avalom zmenky, či s námietky voči plateniu zmenky... Prihláška tu!
25.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
12.7.2017, Žilina
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy. Prihláška tu!
10.7.2017, Žilina
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
11.7.2017, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Vyhnite sa chybám v reklamačnom procese! Prihláška tu!
9.8.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Vyhnite sa sankciám! Oboznámte sa s potrebnými administratívnymi postupmi v rámci pracovno-právnych vzťahov (nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, dodržiavanie náležitostí Zákonníka práce... Prihláška tu!
27.6.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
21.8.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné pre rok 2017 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
23.8.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: