Darček mesiaca
S.r.o. z hľadiska duševného vlastníctva v roku 2018

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.5.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.5.2018
 1 USD1,18 EUR (-0)
 1 GBP0,88 EUR (+0,01)
 1 PLN4,31 EUR (+0,02)
 1 CZK25,68 EUR (+0,09)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako oprávnený v exekučnom konaníGarancia

21.5.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V exekučnom konaní môže spoločenstvo vlastníkov bytov vystupovať tak na strane oprávneného ako aj povinného. V dnešnom článku sa budeme zaoberať prípadom, kedy spoločenstvo vlastníkov bytov vystupuje na strane oprávneného. Aké sú jeho ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Nehnuteľnosť a exekúcia na nepeňažné plnenie - vypratanieGarancia

18.5.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Exekučný titul môže nielen postihovať majetok, ale aj zaväzovať k povinnosti. Ak zaväzuje k povinnosti, ide o exekúciu na nepeňažné plnenie. Exekučný poriadok rozlišuje štyri spôsoby vykonania exekúcie na nepeňažné plnenie: - vyprataním, - ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Judikatúra z oblasti obchodného zastupovaniaGarancia

16.5.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zo znenia ustanovení § 660 ods. 1 a § 661 ObchZ (Obchodného zákonníka) vyplýva, že medzi nimi ide o vzťah ustanovenia všeobecného k špeciálnemu. Obchodnému zástupcovi vznikne nárok na províziu podľa § 661 ObchZ iba vtedy, ak ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zmena pracovného pomeruGarancia

11.5.2018, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD. ZMENA OBSAHU PRACOVNEJ ZMLUVY DOHODOU ÚČASTNÍKOV PRACOVNÉHO POMERU Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy sú pre zamestnanca ako aj zamestnávateľa záväzné počas ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpeníGarancia

9.5.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝHRADNOM OBCHODNOM ZASTÚPENÍ uzavretá podľa § 652 a nasl. ObchZ (Obchodného zákonníka)   medzi zmluvnými stranami Zastúpený: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: .. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy o obchodnom zastúpeníGarancia

2.5.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ uzavretá podľa § 652 a nasl. ObchZ (Obchodného zákonníka)   medzi zmluvnými stranami Zastúpený: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ............ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Prehľad vzniku pracovného pomeruGarancia

27.4.2018, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD. Založenie pracovného pomeru pracovnou zmluvou je výlučným spôsobom uzavretia pracovného pomeru. Aké informácie môže, resp. nemôže požadovať zamestnávateľ od potenciálneho ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Povinnosti pôvodcu odpaduGarancia

26.4.2018, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič , doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič , doc. JUDr. Boris Balog, PhD. S výnimkou povinnosti uvedenej v písmene j), sa povinnosti pôvodcu podľa  § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Povinnosti držiteľa odpaduGarancia

26.4.2018, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič , doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič , doc. JUDr. Boris Balog, PhD. S výnimkou povinnosti uvedenej v písmene j), sa povinnosti držiteľa podľa § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Tabuľka povinností podľa produkcie odpadovGarancia

26.4.2018, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič , doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič , doc. JUDr. Boris Balog, PhD.         Množstvo odpadov        Povinnosť        viac ako 50 kg  nebezpečných odpadov alebo  viac ako 1 ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

13.2.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?Archív

31.3.2017, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer
O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré určené vonkajšie vplyvy podmieňujú, sa musí zhotoviť písomný protokol. Protokol musí byť stručný, jednoznačný a musí z neho vyplývať zodpovednosť organizácie a osôb, ktoré vonkajšie vplyvy ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Vzor pozvánky na rokovanie valného zhromaždeniaGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na rokovanie valného zhromaždenia Vážený pán Meno, priezvisko.............................. Bytom: ............................................ Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia ...
viac

Účtovanie rezervného fonduGarancia

31.3.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivan BUlánek; Ing. Ján Mintál Právna úprava tvorby rezervného fondu  pre spoločnosti, ktoré vytvárajú základné imanie, je riešená  v nasledovných ustanoveniach Obchodného zákonníka: § 67  zákona, ktorý upravuje všeobecné podmienky pre ...
viac
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 102/2018 Z.z. ustanovuje diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 103/2018 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 108/2018 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 109/2018 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 110/2018 Z.z. novela zák. č. 97/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 115/2018 Z.z. ustanovuje výšku úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 142/2018 Z.z. novela vyhl. č. 318/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.5.2018 v čiastke č. 51)
  • 145/2018 Z.z. novela vyhl. č. 106/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2018 v čiastke č. 52)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
17.7.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými ekonomickými ukazovateľmi a prístupmi k ich vyhodnocovaniu pri posúdení parametrov  finančnej stability firmy. Prihláška tu!
1.6.2018, Žilina
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Prihláška tu!
11.7.2018, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi. Prihláška tu!
20.6.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: