Darček mesiaca
Novela Obchodného zákonníka v roku 2018

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.12.2017 - DPH (registrácia)
Kurzy mien 15.12.2017
 1 USD1,18 EUR (+0,02)
 1 GBP0,88 EUR (+0,01)
 1 PLN4,22 EUR (+0,01)
 1 CZK25,7 EUR (+0,05)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vzor zmluvy na vykonanie finančného audituGarancia

14.12.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Zmluva na vykonanie finančného auditu uzavretá podľa § 269 ods. 2 ObchZ medzi zmluvnými stranami: Objednávateľ: Obchodné meno: .........................................................   Sídlo: .................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor zmluvy o ochrane informácií dôvernej povahyGarancia

14.12.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Zmluva o ochrane informácií dôvernej povahy uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: Kupujúci: Obchodné meno: .........................................................Sídlo: ......................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor spoločenskej zmluvy o založení komanditnej spoločnostiGarancia

14.12.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť dokument SPOLOČENSKÁ ZMLUVA O ZALOŽENÍ KOMANDITNEJ SPOLOČNOSTI uzatvorená v súlade s ust. § 94 zákona č. 513/1991 Z.z. , Obchodný zákonník ( ObchZ ), v znení neskorších predpisov   medzi Meno a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

14.12.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť dokument ÚPLNÉ ZNENIE SPOLOČENSKEJ ZMLUVY O ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM ......................., s.r.o. ku dňu ...... Článok I.   ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

14.12.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument SPOLOČENSKÁ ZMLUVA o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Spoločníci 1) Adam Petrov, bytom Mokrá Ves, Ráztočná ul. 21, rodné číslo ..................... 2) Peter Fukina, bytom Modrany, Peterská ul. 58, rodné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor žaloby na ochranu pred porušením obchodného tajomstvaGarancia

14.12.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Vzor žaloby na ochranu pred porušením obchodného tajomstva Okresný súd ................... (sídlo) ................... (obec) Žalobca Obchodné meno: ......................................................... Sídlo: ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej spoločenskej zmluvyGarancia

14.12.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ SPOLOČENSKEJ ZMLUVY uzavretá podľa § 289 ObchZ medzi Budúcim spoločníkom A: Meno, priezvisko, titul: .................................... Trvale bytom: .................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Právna úprava obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzenímGarancia

14.12.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Definícia obchodného podielu Obchodný podiel je súbor práv a povinností, ktorými sa spoločník majetkovo i nemajetkovo zúčastňuje na spoločnosti s ručením obmedzeným. Rozsah účasti spoločníka v spoločnosti s ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Právna úprava rozdelenia obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

14.12.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Predpoklady rozdelenia obchodného podielu Právna úprava umožňuje, aby spoločník svoj obchodný podiel rozdelil a previedol jeho časť na inú osobu, s tým, že zostávajúcu časť si ponechá a sám zostane spoločníkom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Založenie spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

14.12.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
V záujme presného vymedzenia všetkých otázok, ktoré budú upravovať vzťahy vo vnútri budúcej spoločnosti, ako aj konania navonok, by sa spoločníci mali stretnúť ešte pred začiatkom procesu zakladania spoločnosti a dohodnúť sa na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

13.2.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?Archív

31.3.2017, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer
O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré určené vonkajšie vplyvy podmieňujú, sa musí zhotoviť písomný protokol. Protokol musí byť stručný, jednoznačný a musí z neho vyplývať zodpovednosť organizácie a osôb, ktoré vonkajšie vplyvy ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor pozvánky na rokovanie valného zhromaždeniaGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na rokovanie valného zhromaždenia Vážený pán Meno, priezvisko.............................. Bytom: ............................................ Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia ...
viac

Účtovanie rezervného fonduGarancia

31.3.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivan BUlánek; Ing. Ján Mintál Právna úprava tvorby rezervného fondu  pre spoločnosti, ktoré vytvárajú základné imanie, je riešená  v nasledovných ustanoveniach Obchodného zákonníka: § 67  zákona, ktorý upravuje všeobecné podmienky pre ...
viac
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 283/2017 Z.z. novela vyhl. č. 284/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2017 v čiastke č. 121)
  • 284/2017 Z.z. novela vyhl. č. 326/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2017 v čiastke č. 121)
  • 289/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 455/1991 Zb. (vyšlo dňa: 28.11.2017 v čiastke č. 124)
  • 291/2017 Z.z. novela zák. č. 504/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 28.11.2017 v čiastke č. 124)
  • 292/2017 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
  • 293/2017 Z.z. novela zák. č. 137/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
  • 294/2017 Z.z. novela zák. č. 82/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
  • 304/2017 Z.z. ustanovuje vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania (vyšlo dňa: 13.12.2017 v čiastke č. 130)
  • 305/2017 Z.z. ustanovuje národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu (vyšlo dňa: 16.12.2017 v čiastke č. 131)
  • 307/2017 Z.z. novela výn. 670/2004 Z.z. (vyšlo dňa: 16.12.2017 v čiastke č. 131)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
23.1.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy. Prihláška tu!
18.1.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Prihláška tu!
15.2.2018, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!
20.6.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: