dnes je 16.1.2022

Input:

Darovacia zmluva na automobil

26.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1.3 Darovacia zmluva na automobil

Mgr. Simona Skirkaničová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Darovacia zmluva

uzavretá podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”)

medzi

Darca

Meno, priezvisko, titul: ..............................................................

Rodené priezvisko: ....................................................................

Rodné číslo: ...............................................................................

Dátum narodenia: .......................................................................

Číslo OP: ...................................................................................

Trvalé bydlisko: .........................................................................

Štátna príslušnosť: