dnes je 29.5.2020

Input:

Finančný príspevok na stravu zamestnancov v roku 2019

22.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa ustanovenia § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Zamestnávateľ by mal stravovanie zabezpečiť najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení,
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo
  • zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovanie u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje stravovacie služby.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky predstavuje najmenej 75 % stravného poskytovaného pri