dnes je 28.11.2021

Input:

Judikatúra z oblasti kúpnych zmlúv

22.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3 Judikatúra z oblasti kúpnych zmlúv

JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


1. K přijetí nabídky na odkoupení spoluvlastnického podílu dochází vyplacením tohoto podílu oprávněnou osobou v zákonné dvouměsíční lhůtě. Pouhé prohlášení o přijetí nabídky bez vyplacení podílu v této lhůtě nelze za účinné přijetí nabídky považovat.

2. Jestliže podílový spoluvlastník nevyužije náležité nabídky druhého spoluvlastníka na odkoupení jeho spoluvlastnického podílu, nebrání to oferentovi, aby po marném uplynutí lhůty pro akceptaci jeho nabídky, prodal svůj podíl zájemci za vyšší částku, než činila částka nabízená spoluvlastníkovi (rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 26. 6. 2007, sp. zn. 22 Cdo 1996/2005).

Právo dovolat se relativní neplatnosti kupní smlouvy z důvodu porušení zákonného předkupního práva podílového spoluvlastníka se promlčuje v obecné