dnes je 16.1.2022

Input:

Komentár k ZDP § 50 - Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

10.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.21 Komentár k ZDP § 50 - Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Ing. Viera Mezeiová; Ing. Peter Horniaček


§ 50

(1) Daňovník, ktorý je

a) fyzickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo vo vyhlásení predloženom správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej právnickej osobe podľa odseku 4 (ďalej len “prijímateľ“) alebo že sa má prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3%, ak ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu 136f) počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné