dnes je 25.9.2021

Input:

Konanie podnikateľa v mene právnickej osoby

30.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.3.1 Konanie podnikateľa v mene právnickej osoby

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

V Obchodnom zákonníku sa vo všeobecnosti v § 13 ObZ vymedzuje konanie podnikateľa. Právnická osoba koná štatutárnym orgánom, alebo koná za ňu zástupca. Z hľadiska nášho záujmu venujeme pozornosť len postaveniu štatutárneho orgánu. Zastúpenie môže vzniknúť na základe zákona, alebo na základe zmluvného zastúpenia.

Podľa § 20 ods. 1 OZ Občianskeho zákonníka právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom (štatutárne orgány).

Zakladateľské dokumenty

V Obchodnom zákonníku sa používa terminológia zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina, alebo spoločenská zmluva, ktoré sú základným dokumentom pri založení a vzniku obchodnej spoločnosti. Pri