dnes je 19.7.2024

Input:

Novela zákona o správe daní k 1.1.2024

24.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:20

Kapitoly videa

K 1.1.2024 bol Daňový poriadok novelizovaný najmä v súvislosti so zavedením spoločnej kontroly a úpravou daňových sankcií. Spoločná kontrola predstavuje novú formu medzinárodnej administratívnej pomoci. Predstavuje implementácie európskej smernice. Cieľom je zefektívniť zisťovanie daňových povinností daňových subjektov pri zapojení daňových orgánov z viacerých členských štátov. Zavedenie druhej šance pri ukladaní pokút predstavuje prvky posilnenia výchovnej funkcie sankcií. Podporou dobrovoľného plnenia daňových povinností sa sleduje zlepšenie výberu daní bez potreby ich parametrických zmien. Legislatívno-technické úpravy v Daňovom poriadku reflektujú novely súvisiacich právnych predpisov, a to nie len v daňovej oblasti

Lektor

JUDr. Toško Beran

Zamestnanec Ministerstva financií Slovenskej republiky. Magisterské štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a rigorózne konanie na Trnavskej univerzite v Trnave. Dlhoročné skúsenosti s prípravou legislatívy v oblasti  správy daní a metodickým usmerňovaním jej aplikačnej praxe.

Najnovšie články
viac článkov