dnes je 14.7.2024

Input:

Novela Zákonníka práce od 1. júna 2023

21.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:58

Kapitoly videa

Podľa schválenej novely zákona č. 311 /2001 Z. z. Zákonník práce sa od 1. 6. 2023 príplatky, ktoré sú v súčasnosti v Zákonníku práce stanovené pevnou sumou, opätovne naviažu na minimálnu mzdu. Obsahom webinára bude priblíženie predmetnej novely s náležitým vysvetlením.

Lektor

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.