dnes je 21.7.2024

Input:

Odmeňovanie podľa Zákonníka práce, mzda, mzdové podmienky alebo benefity

13.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.135 Odmeňovanie podľa Zákonníka práce, mzda, mzdové podmienky alebo benefity

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Podľa čl. 3 Základných zásad Zákonníka práce /ZP/ zamestnanci majú právo na mzdu za vykonanú prácu. Zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom mzdu. Základné povinnosti vedúcich zamestnancov upravuje § 82 ZP. Vedúci zamestnanec je okrem povinností uvedených v § 81 ZP povinný najmä zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv a dodržiavať zásadu poskytovania rovnakej mzdy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty podľa § 119a ZP. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v  § 6 ZBOZP ustanovuje povinnosť zamestnávateľa nepoužívať pri prácach, pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenej možnosti vzniku úrazu alebo iného poškodenia zdravia, taký spôsob odmeňovania

Najnovšie články
viac článkov