dnes je 3.8.2021

Input:

Podmienky začatia podnikania osoby z tretej krajiny na území slovenskej republiky

21.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.8 Podmienky začatia podnikania osoby z tretej krajiny na území slovenskej republiky

JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár

Štátny príslušník z tretej krajiny (t. j. mimo Európskej únie a OECD) (ďalej len „cudzinec”) môže na území Slovenskej republiky podnikať (ako živnostník alebo ako člen štatutárneho orgánu), ak získa povolenie na prechodný pobyt za účelom podnikania. Povolenie na pobyt udeľuje cudzinecká polícia v konaní podľa ustanovenia § 22 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na získanie prechodného pobytu na účel podnikania musí cudzinec osobne podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície.