dnes je 25.9.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 333/2023 Z. z.- Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu

25.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.448 Podrobnosti k nariadeniu č. 333/2023 Z. z.- Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu

JUDr. Renáta Považanová

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. je technickým predpisom v oblasti posudzovania zhody podľa § 2 písm. e) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento predpis zastrešuje právnu úpravu základných požiadaviek na vybavenie rádiových zariadení, ktoré sú určenými výrobkami podľa § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z. a ďalšie podrobnosti, ako sú postupy posudzovania zhody, práva a povinnosti výrobcu, splnomocneného