dnes je 25.9.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 346/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny

6.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.456 Podrobnosti k nariadeniu č. 346/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny

JUDr. Renáta Považanová

V zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/1343 z 30. júna 2023, ktorým sa stanovuje opatrenie núdzovej podpory pre odvetvia obilnín a olejnatých semien v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku (Ú. v. EÚ L 168, 3. 7. 2023), vláda vydala nariadenie vlády SR č. 346/2023 Z. z. o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny. Účinnosť nariadenia nastala 26. augusta 2023.

Zmyslom tohto nariadenia je ”odškodnenie“ pestovateľov pšenice a