dnes je 30.3.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 35/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva

10.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.244 Podrobnosti k nariadeniu č. 35/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva

JUDr. Renáta Považanová

Nariadenie vlády, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva, sa nepredkladá ako novelizácia nariadenia vlády č. 221/1999 Z. z., ale ako nové nariadenie, ktoré v § 2 vyhlášky č. 35/2023 Z. z. obsahuje zrušovacie ustanovenie vo vzťahu k uvedenému predpisu. Uvedené je odôvodnené najmä potrebou prehľadnosti právneho predpisu, všeobecnej zrozumiteľnosti a taktiež potrebou zmeny názvu nariadenia v súvislosti so znížením percentuálneho kritéria, ktoré