dnes je 30.3.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 37/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny

14.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.248 Podrobnosti k nariadeniu č. 37/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 3. februára 2023 nadobudla účinnosť zmena nariadenia vlády č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny, ktorá bola v Zbierke zákonov SR vyhlásená pod č. 37/2023 Z.