dnes je 30.3.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 43/2023 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení nariadenia č. 315/2022 Z. z.

23.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.251 Podrobnosti k nariadeniu č. 43/2023 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení nariadenia č. 315/2022 Z. z.

JUDr. Renáta Považanová

Vláda môže rozhodnúť o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode sa poskytuje odídencovi ubytovanie. Príspevok sa poskytuje oprávnenej osobe najviac v sume ustanovenej nariadením vlády. Vláda môže rozhodnúť, že súčasťou príspevku je aj náhrada za bezodplatné zabezpečenie stravovania odídencovi. Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov splnomocňuje vládu Slovenskej republiky, aby nariadením ustanovila:

  • výšku jednotlivých príspevkov a dobu