dnes je 3.10.2022

Input:

Podrobnosti k opatreniu 281/2022 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

16.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.109 Podrobnosti k opatreniu 281/2022 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

JUDr. Renáta Považanová

S účinnosťou od 1. septembra 2022 sa zvyšuje suma stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Opatrenie ministerstvo vydáva v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, podľa ktorého sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Opatrením č. 281/2022 Z. z. sa suma stravného pre jednotlivé časové pásma zvyšuje nasledovne:

  • - 5 hodín až 12 hodín trvania