dnes je 7.12.2023

Input:

Podrobnosti k opatreniu č. 352/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

12.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.468 Podrobnosti k opatreniu č. 352/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

JUDr. Renáta Považanová

Od budúceho roka sa legislatívne ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa. Uskutoční sa tak na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 352/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa.

K vydaniu opatrenia dochádza na základe § 108 ods. 6 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2019 Z. z. a tiež v nadväznosti na prijatie zákona č. 399/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení

Najnovšie články
viac článkov