dnes je 7.12.2023

Input:

Podrobnosti k opatreniu č. 353/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

13.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.469 Podrobnosti k opatreniu č. 353/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

JUDr. Renáta Považanová

V nadväznosti na prijatie zákona č. 352/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý bol prijatý v nadväznosti na zmeny v Ústave Slovenskej republiky, sa vydáva opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ministerstva č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Táto novela

Najnovšie články
viac článkov