dnes je 25.9.2023

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 321/2023 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

16.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.445 Podrobnosti k oznámeniu č. 321/2023 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

JUDr. Renáta Považanová

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že v súvislosti s nadobudnutím platnosti Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Fínskou republikou sa 1. januára