dnes je 28.2.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 373/2023 Z. z. - Oznámenie MPSVaR SR o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2024

2.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.488 Podrobnosti k oznámeniu č. 373/2023 Z. z. - Oznámenie MPSVaR SR o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2024

JUDr. Renáta Považanová

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je podľa § 120 ods. 1 ZP povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi

Najnovšie články
viac článkov