dnes je 23.2.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 430/2023 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 24. októbra 2023 č. MF/13542/2023-36, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

14.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.531 Podrobnosti k oznámeniu č. 430/2023 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 24. októbra 2023 č. MF/13542/2023-36, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

JUDr.

Najnovšie články
viac článkov