dnes je 30.3.2023

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 57/2023 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 8. februára 2023 č. MF/004504/2023-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

6.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.258 Podrobnosti k oznámeniu č. 57/2023 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 8. februára 2023 č. MF/004504/2023-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

JUDr. Renáta Považanová

V nadväznosti na prijatie nového štandardu IFRS 17 sa menia zložky vstupujúce do výpočtu záväzkov, ako aj finančné a iné riziká brané do úvahy pri ich výpočte a mení sa ich