dnes je 25.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške 98/2023 Z. z. - Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 286/2022 Z. z. o národnom číslovacom pláne

6.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.290 Podrobnosti k vyhláške 98/2023 Z. z. - Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 286/2022 Z. z. o národnom číslovacom pláne

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 1. apríla 2023 nadobúda účinnosť vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 98/2023 Z. z., ktorou sa dopĺňa národný číslovací plán o dodatočne rezervované číslo z harmonizovanej množiny 116.

K novelizácii vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 286/2022 Z. z. o národnom číslovacom pláne dochádza v zmysle ust. § 54 ods. 14 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, a to na základe Vykonávacieho rozhodnutia  Komisie C(2022) 8407 z 25. 11.