dnes je 14.6.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 114/2024 Z. z. - Vyhláška MF SR, ktorou sa mení vyhláška č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu

31.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.731 Podrobnosti k vyhláške č. 114/2024 Z. z. - Vyhláška MF SR, ktorou sa mení vyhláška č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu

JUDr. Renáta Považanová

V snahe reagovať na podnety odberateľov kontrolných známok, žiadajúcich v súlade s § 51 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov o povolenie použiť kontrolné známky s iným rozmerom na spotrebiteľské balenia liehu rôzneho objemu, dochádza od 1. júna k novelizácii vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na