dnes je 3.6.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 157/2023 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh

16.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.330 Podrobnosti k vyhláške č. 157/2023 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh

JUDr. Renáta Považanová

Účelom vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov je úprava ustanovení vyhlášky, ktoré stanovujú stavebnotechnické požiadavky pre stavby dráh a stavby na dráhe a technické podmienky dráh pre jej prevádzkyschopnosť v nadväznosti na súčasný stav využívaných technológií a odstránenie legislatívnych prekážok či nežiaducich obmedzení pre výstavbu dráh a stavby na dráhe.

Táto novelizácia predstavuje reakciu na

Najnovšie články
viac článkov