dnes je 3.6.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 161/2023 Z. z. - Vyhláška MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

19.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.334 Podrobnosti k vyhláške č. 161/2023 Z. z. - Vyhláška MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

JUDr. Renáta Považanová

Základným cieľom právnej úpravy vyhlášky č. 161/2023 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení neskorších predpisov, je zohľadniť vznik nových pozícií analytikov.

Týmto predpisom, účinným od 15. mája 2023, sa ustanovujú podrobnosti

Najnovšie články
viac článkov