dnes je 25.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 168/2023 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla

26.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.337 Podrobnosti k vyhláške č. 168/2023 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla

JUDr. Renáta Považanová

Podrobnosti o dokladoch vozidla upravuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla. Tento podzákonný právny predpis upravuje:

  • rozdelenie vozidiel na účely vystavovania dokladov k vozidlu

  • postup pri odňatí zahraničných dokladov vozidla pri dovoze jednotlivého vozidla

  • osvedčenie o evidencii časť I

  • osvedčenie o evidencii časť II

  • technické osvedčenie vozidla

  • harmonizované osvedčenie o evidencii

  • vedenie evidencie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla

  • inventarizácia a