dnes je 25.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 175/2023 Z. z.Vyhláška MPaRV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

1.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.344 Podrobnosti k vyhláške č. 175/2023 Z. z. Vyhláška MPaRV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

JUDr. Renáta Považanová

Novelou zákona  č. 504/ 2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2022 Z. z. sa, s účinnosťou od 1. septembra 2022, v § 14 ods. 2 uložila povinnosť nájomcom viesť výlučne elektronickú evidenciu pozemkov, ktoré  majú prenajaté a ktoré vlastnia a obhospodarujú. Z tejto novely zákona vychádza nedávno schválená vyhláška Ministerstva