dnes je 30.3.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 26/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov SR

2.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.239 Podrobnosti k vyhláške č. 26/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov SR

JUDr. Renáta Považanová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 12. januára 2023 schválilo návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky. Táto vyhláška bola v Zbierke zákonov SR vyhlásená pod č. 26/2023 Z. z., pričom nadobudne účinnosť 1. februára 2023.

Medzi ciele uvedeného predpisu patrí nasledovné:

  • - plnenie úloh z Plánu obnovy a odolnosti, konkrétne komponent 7 reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby,
  • - implementácia jednej z úloh Akčného