dnes je 30.3.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 29/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú okolnosti hodné osobitného zreteľa na účely posúdenia a rozhodovania o určení alebo zrušení určenia, že liek podlieha osobitnej cenovej regulácii

7.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.241 Podrobnosti k vyhláške č. 29/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú okolnosti hodné osobitného zreteľa na účely posúdenia a rozhodovania o určení alebo zrušení určenia, že liek podlieha osobitnej cenovej regulácii

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 1. februára 2023 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 29/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú okolnosti hodné osobitného zreteľa na účely posúdenia a rozhodovania o určení alebo zrušení určenia, že liek podlieha osobitnej cenovej regulácii.

Cieľom vyhlášky je definovať aké okolnosti sú okolnosťami hodnými osobitného zreteľa, na základe ktorých ministerstvo posúdi a rozhodne o určení alebo zrušení určenia, že liek