dnes je 30.3.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 33/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení vyhláška č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky

8.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.242 Podrobnosti k vyhláške č. 33/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení vyhláška č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 1. apríla 2023 nadobudne účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v