dnes je 25.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 339/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ SR o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

4.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.461 Podrobnosti k vyhláške č. 339/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ SR o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

JUDr. Renáta Považanová

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor dokumentov, ktorými sa riadi výchovno-vzdelávací proces, a podľa ktorých škola alebo školské zariadenie vydáva verejné listiny a rozhodnutia. Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor dokumentov, ktorými sa zabezpečuje organizácia a riadenie škôl a školských zariadení.

Podrobnosti o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, ako aj ich rozsah ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Týmto predpisom je od 1. Septembra vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 339/2023 Z. z.