dnes je 25.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 343/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

5.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.454 Podrobnosti k vyhláške č. 343/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

JUDr. Renáta Považanová

Táto posledná a zatiaľ tiež jediná novela vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania reaguje na:

  • potrebu doplniť sústavu odborov vzdelávania o odbory vzdelávania, ktorých experimentálne overovanie bolo vyhodnotené ako úspešné,

  • požiadavku Únie konzervatórií o vyňatie úzko špecializovaných zameraní študijných odborov