dnes je 25.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 344/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVaV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole

6.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.465 Podrobnosti k vyhláške č. 344/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVaV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom poslednej novely vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole je úprava ustanovení v nadväznosti na schválenie zákona č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vo vyhláške o základnej škole sa najmä:

  • upravujú niektoré ustanovenia týkajúce sa organizácie základnej školy, delenia tried a zriaďovania skupín v základnej škole s ohľadom na prispôsobenie podmienok v aplikačnej praxi,

  • vypúšťajú niektoré ustanovenia týkajúce sa organizačného zabezpečenia športového