dnes je 25.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 345/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 82/2012 Z. z. o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov

6.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.455 Podrobnosti k vyhláške č. 345/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 82/2012 Z. z. o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov

JUDr. Renáta Považanová

Od 1. septembra dochádza k doplneniu zoznamu liečiv, ktoré môže držiteľ povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov dodávať zdravotníckym zariadeniam ambulantnej starostlivosti, a to o liečivo mepivakaín a artikaín.

K uvedenému dochádza prostredníctvom vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 345/2023 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva