dnes je 7.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 355/2023 Z. z. - Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti

14.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.471 Podrobnosti k vyhláške č. 355/2023 Z. z. - Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti

JUDr. Renáta Považanová

Posledná novela vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti vydaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 24 ods. 9, 10 a 23 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie, ktorá nadobudne účinnosť počnúc nasledujúcim rokom 2024, reaguje na zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Overovanie odbornej spôsobilosti sa

Najnovšie články
viac článkov