dnes je 7.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 358/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov a vedení registra obmedzovacích prostriedkov

19.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.473 Podrobnosti k vyhláške č. 358/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov a vedení registra obmedzovacích prostriedkov

JUDr. Renáta Považanová

Zámerom novoprijatého vykonávacieho právneho predpisu, vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov a vedení registra obmedzovacích prostriedkov, je nadviazanie na zákon č. 495/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch

Najnovšie články
viac článkov