dnes je 30.3.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 36/2023 Z. z.- Vyhláška MH SR, ktorou sa ustanovuje rozsah oznamovaných údajov súvisiacich s ropou a ropnými výrobkami, na ktoré sa vzťahujú sankcie podľa osobitného predpisu a spôsob ich oznamovania, podrobnosti o označovaní ropy a ropných výrobkov a podrobnosti o vedení hmotnostnej bilancie

13.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.245 Podrobnosti k vyhláške č. 36/2023 Z. z.- Vyhláška MH SR, ktorou sa ustanovuje rozsah oznamovaných údajov súvisiacich s ropou a ropnými výrobkami, na ktoré sa vzťahujú sankcie podľa osobitného predpisu a spôsob ich oznamovania, podrobnosti o označovaní ropy a ropných výrobkov a podrobnosti o vedení hmotnostnej bilancie

JUDr. Renáta Považanová

Na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 95 ods. 1 písm. p) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola dňa 2. februára 2023 v Zbierke zákonov SR vyhlásená vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa