dnes je 3.6.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 75/2023 Z. z.- Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

21.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.275 Podrobnosti k vyhláške č. 75/2023 Z. z.- Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

JUDr. Renáta Považanová

V zmysle zákonného splnomocnenia ustanovením § 62 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo zdravotníctva SR dňa 17. februára 2023 schválilo všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Táto vyhláška č. 75/2023 Z. z. zrušuje jej predchodcu - vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Tento podzákonný právny predpis sa vzťahuje na všetky zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení, pričom za účelom zabezpečenia

Najnovšie články
viac článkov