dnes je 3.6.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č.78/2023 Z. z. - Vyhláška MK SR o akceptovaných systémoch označovania

23.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.277 Podrobnosti k vyhláške č.78/2023 Z. z. - Vyhláška MK SR o akceptovaných systémoch označovania

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 1. augusta 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách), ktorým bol novelizovaný aj zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje jednotný systém označovania ako účinný nástroj ochrany maloletých pred nevhodným obsahom.

V zmysle zákona o audiovízii jednotný systém označovania predstavuje systém, ktorým sa klasifikujú audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

  1. vekovou vhodnosťou z hľadiska ich nevhodnosti alebo vhodnosti pre vekové skupiny maloletých
Najnovšie články
viac článkov