dnes je 14.6.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 82/2024 Z. z. - Vyhláška MH SR, ktorou sa mení vyhláška č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule

29.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.699 Podrobnosti k vyhláške č. 82/2024 Z. z. - Vyhláška MH SR, ktorou sa mení vyhláška č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule

JUDr. Renáta Považanová

Od 1. mája sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti