dnes je 21.10.2021

Input:

Postup pri rozšírení predmetu podnikania s.r.o.

3.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.4 Postup pri rozšírení predmetu podnikania s.r.o.

Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

Účelom založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je spravidla vykonávanie podnikateľskej činnosti, aj keď zákon pripúšťa, aby bola spoločnosť s ručením obmedzeným založená aj za iným účelom ako podnikanie (napr. na charitatívne účely). Činnosti, ktorými sa spoločnosť s ručením obmedzeným v rámci podnikania zaoberá, sú definované v spoločenskej zmluve (zakladateľskej listine) v časti vymedzujúcej predmet podnikania (činnosti). Počas existencie spoločnosti s ručením obmedzeným môže z rôznych dôvodov dôjsť k potrebe zmeniť predmet podnikania. Najčastejšou zmenou v tejto oblasti je práve rozšírenie predmetu podnikania o ďalšie