dnes je 21.7.2024

Input:

Povinnosti platiteľa mzdy pri výkone zrážok zo mzdy

22.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.259 Povinnosti platiteľa mzdy pri výkone zrážok zo mzdy

JUDr. Martina Kostková

Postavenie platiteľa mzdy je v exekučnom konaní veľmi špecifické, napriek tomu však má ako tretia osoba v konaní svoje práva a povinnosti, vyplývajúce z Exekučného poriadku. Čo sa týka povinností platiteľa mzdy:

1.) Povinnosť poskytnúť exekútorovi súčinnosť bez zbytočného odkladu.

2.) Povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy povinného z najbližšej výplaty po doručení príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy. Zákon explicitne nešpecifikuje náležitosti príkazu na začatie exekúcie, avšak minimálne by z neho malo byť jasné: označenie exekútora, oprávneného a povinného, označenie exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal, okrem toho označenie zamestnávateľa, ako aj vymáhaného nároku, ako aj príkaz zamestnávateľovi, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy začal zo mzdy

Najnovšie články
viac článkov