dnes je 21.10.2021

Input:

Právna úprava komisionárskej zmluvy

7.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.1 Právna úprava komisionárskej zmluvy

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Komisionárska zmluva je upravená v ustanoveniach § 577 až 590 ObchZ. Je to relatívny obchodný záväzkový vzťah. Komisionársku zmluvu možno teda uzavrieť len medzi podnikateľmi, ak pri vzniku záväzkového vzťahu je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týka ich podnikateľskej činnosti. Voľba režimu obchodného práva stranami, ktoré nie sú podnikateľmi, prichádza do úvahy za podmienok stanovených v § 262 ods. 1 a 2 ObchZ, čiže zmluvné strany sa môžu písomnou formou dohodnúť, že sa ich záväzkový vzťah bude spravovať ustanoveniami OBCHZ.

Písomná forma zmluvy sa nevyžaduje. Základné ustanovenie § 577 ObchZ, ktoré vymedzuje podstatné časti zmluvy je na základe ustanovenia § 263 ods. 2 ObchZ kogentné. Ostatné