dnes je 28.11.2021

Input:

Právna úprava prevzatia dlhu

22.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.2 Právna úprava prevzatia dlhu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.


Prevzatie dlhu je upravené v ustanoveniach § 531 a § 532 OZ Občianskeho zákonníka. Základným účelom tohto právneho inštitútu je zmena v subjekte dlžníka v tom zmysle, že buď nový dlžník vstúpi na miesto pôvodného dlžníka, ktorého povinnosť splniť dlh zanikne alebo že nový dlžník nastúpi vedľa pôvodného dlžníka ako spoludlžník.

Dlh, ktorý môže byť predmetom prevzatia

Podmienkou účinného prevzatia dlhu je existencia platne vzniknutého dlhu dlžníka voči veriteľovi. Ak by totižto dlh platne nevznikol, nebolo by ho možné prevziať, nakoľko prevziať neexistujúci dlh nemožno. Z ustanovenia § 531 Občianskeho zákonníka vyplýva, že predmetom prevzatia dlhu môže byť jednak dlh peňažný, ale aj dlh nepeňažný. To však neznamená, že je možné