dnes je 3.8.2021

Input:

Právna úprava zámennej zmluvy

22.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.1 Právna úprava zámennej zmluvy

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Právna úprava zámennej zmluvy je stručná, je obsiahnutá v § 611 OZ Občianskeho zákonníka.

Zámenná zmluva nie je v súčasnosti tak frekventovane využívaná ako v minulosti, keď sa primárne práve prostredníctvom nej realizovala výmenná hodnota veci.

Základným pojmovým znakom zámennej zmluvy je výmena veci za vec. To ju odlišuje od kúpnej zmluvy, kde sa vymieňa vec za peniaze, či od darovacej zmluvy, kde sa vec prevádza bezodplatne.

Právna úprava zámennej zmluvy je v OZ riešená odkazom na primerané použitie ustanovení o kúpnej zmluve s tým, že každá zo strán sa považuje vzhľadom na veci, ktoré výmenou odovzdáva za predávajúcu stranu a vzhľadom na veci, ktoré výmenou prijíma za kupujúcu stranu.

Náležitosti zmluvy

Podstatnými náležitosťami zámennej zmluvy je riadne označenie vecí,