dnes je 25.9.2021

Input:

Právna úprava zmeny v osobe konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným

27.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.2.2 Právna úprava zmeny v osobe konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je jej konateľ. Funkcia konateľa vzniká ustanovením konateľa do funkcie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, s výnimkou prvých konateľov spoločnosti, ktorí sú do funkcie ustanovení dohodou všetkých spoločníkov, ktorá je obsiahnutá v spoločenskej zmluve.

Spoločnosť spoločenskou zmluvou pri svojom založení alebo rozhodnutím valného zhromaždenia ustanoví, či jej štatutárny orgán bude individuálny (jeden konateľ) alebo kolektívny (viacerí konatelia) a ustanoví spôsob konania konateľov. Počet konateľov nemusí byť v spoločenskej zmluve určený konkrétnym číslom, tzn. že je postačujúce, ak spoločenská