dnes je 3.8.2021

Input:

Právne aspekty situácie, keď konateľ s.r.o. zamestnáva sám seba

18.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.5 Právne aspekty situácie, keď konateľ s.r.o. zamestnáva sám seba

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

V prvom rade treba uviesť, že konateľ s. r. o. koná v mene spoločnosti, v ktorej bol ustanovený do funkcie štatutárneho orgánu a nie vo svojom mene. Konateľ spoločnosti vzťah k spoločnosti vyjadruje aj pri podpisovaní zmluvy, dohody alebo akéhokoľvek právneho úkonu tak, že pri podpise je uvedené obchodné meno spoločnosti s ručením obmedzeným a funkcia a podpis osoby, ktorá koná v mene spoločnosti. Okrem toho aj v záhlaví dokumentu je uvedené, že koná spoločnosť a v jej mene koná štatutárny orgán.

Z uvedeného vyplýva, že môže dôjsť k právnej situácii, keď konateľ bude uzavierať zmluvu alebo dohodu v mene spoločnosti, ktorej je konateľom a na druhej strane účastníkom zmluvného vzťahu bude sám, takže môže z toho vyplynúť vzťah, ako by ho uzavieral sám zo sebou.