dnes je 3.8.2021

Input:

Predĺženie dlžníka

22.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.11 Predĺženie dlžníka

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

V predchádzajúcej právnej úprave pojem predĺženia nebol v zákone bližšie definovaný. V § 1 ods. 3 zákona boli uvedené subjekty, ktoré sa mohli dostať do predĺženia.

Predĺženie sa vzťahovalo na fyzické osoby, ktoré boli podnikateľmi a na právnické osoby. Pritom pri právnických osobách sa nerozlišovalo pri kapitálových spoločnostiach a družstve, či boli založené za účelom podnikania, alebo či boli založené za iným účelom ako podnikanie, čo právna úprava umožňuje aj v súčasnom období.

Predĺžený subjekt

V súčasnom období je predĺženie definované na subjekt:

- ktorý je povinný viesť účtovníctvo zo zákona,

- existenciu viac ako jedného veriteľa,

- hodnota splatných záväzkov prevyšuje hodnotu jeho majetku.

Na určenie subjektu, na ktorý sa vzťahuje predĺženie, postačuje povinnosť viesť účtovníctvo, vyplývajúca zo zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v