dnes je 3.8.2021

Input:

Splácanie vkladu spoločníka

18.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.7 Splácanie vkladu spoločníka

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Novelou Obchodného zákonníka sa zmenil spôsob splácania vkladu spoločníkov obchodných spoločností , ktorým plnia svoju vkladovú povinnosť určenú v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo zakladateľskej listine. Spoločníci obchodných spoločností alebo akcionári môžu vklad do spoločnosti splatiť peňažným alebo nepeňažným vkladom. Pri splatení peňažného vkladu došlo k zmene v tom, že doterajší spôsob platenia vkladu v hotovosti do rúk správcu vkladu, ktorý vydával vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho určenej časti, sa nahradil povinnosťou spoločníka splatiť peňažný vklad na účet zriadený správcom vkladu.

Od 1. januára 2016 bola opätovnou novelou Obchodného zákonníka zrušená táto úprava zrušená a na preukazovanie rozsahu splatenia vkladu spoločníka sa vyžaduje vyhlásenie správcu vkladu o jeho splatení.

Podrobnosti